Utilizarea și primirea token-urilor în uKit AI 2.0

Obținerea de token-uri suplimentare de către furnizorii de date. Utilizarea token-urilor. Mecanismele de autentificare.

Fiecare participant la ecosistemul uKit AI, dacă dorește, poate contribui la baza de date comună uData prin oferirea pachetelor de date care combină următoarele informații:

  • DTIME pentru eveniment
  • Profil DMP vizitator
  • URL-ul resursei accesate de vizitator
  • Rezultat LEAD (dacă obiectivul a fost atins, caracteristici obiectiv)

La finalul fiecărei perioade de raportare (1 zi sau 1 oră), sistemul uData generează o înregistrare într-un jurnal public de tranzacție centralizat care conține un rezumat despre datele adăugate în cadrul sistemului de către fiecare participant și numărul estimat de token-uri care va fi transferat fiecărui participant ca recompensă la finalul unei perioadei HOLD.

Recompensa estimată este calculată în baza procentului de date adăugate de către un participant, comparativ cu valoarea totală a datelor din sistem. Recompensa actuală este calculată la finalul perioadei HOLD.

Înregistrarea din jurnalul public de tranzacție este semnată cu o cheie care este adăugată la blockchain pentru contractul smart uData din sistemul Ethereum. Aceasta asigură că nu există nicio posibilitate de a falsifica informația din jurnal, cu toate că stocarea acestuia este centralizată.

În același timp, stocarea centralizată a jurnalului de tranzacție face posibilă furnizarea în detaliu a raportului, din moment ce există limitări pentru valoarea totală de date stocate în blockchain-ul Ethereum.

Perioada HOLD

Pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a sistemului, atât participanții cât și moderatorii au dreptul de a bloca pachetele de date pe care le consideră suspicioase, în timpul perioadei de moderare (de la 1 săptămână până la 1 lună).

Lista cu reguli și mecanisme prin care anumite pachete de date pot fi blocate include, dar nu este limitată, la următoarele:

  • verificarea și respingerea pachetelor de date prin mecanisme automate de moderare uData
  • dezvăluirea unor anumite date la nivel RAW la cerere colectivă, cu scopul de verificare prin orice metode
  • recomandările adresate comunității de către echipa de moderare uData pentru a respinge pachetele de date, cu decizii luate în baza sistemului smart de votare

La blocarea unui pachet de date care este în HOLD, listele cu pachetele care vor fi blocate, ID-urile celor care au inițiat blocarea și descrierea motivelor sunt adăugate în jurnalul public de tranzacție.

Pachetelor de date blocate sunt excluse din procesul de învățare automatizată, ceea ce limitează foarte mult posibilitatea unui "atac 51%", posibil atunci când un anumit grup deține un control de peste 50% din totalul pachetelor de date. Comunitatea participanților poate modera acest tip de caz.

Plata token-urilor UKT

La sfârșitul perioadei HOLD, token-urile UKT sunt recalculate și transferate din portofelul central uData către portofelele tuturor participanților activi, iar noile intrări conținând lista pachetelor de date care au trecut de perioada HOLD, valoarea actuală a token-urilor transferate și soldul portofelului central la momentul plăților sunt adăugate în jurnalul public de tranzacții.

După finalizarea perioadei HOLD, excluderea pachetelor de date din uData devine imposibilă.

Utilizarea token-urilor UKT

Datele adunate în cadrul sistemului uData sunt utilizate pentru învățarea automatizată a modelelor SMART care permit membrilor comunității să beneficieze de adaptarea dinamică a paginilor web pentru vizitatori. Modelele SMART vor fi îmbunătățite în mod constant și vor învăța prin utilizarea noilor date primite de la participanții în cadrul sistemului.

Pentru a putea oferi utilizatorilor dreptul de a folosi uData în funcție de contribuția fiecărui la dezvoltarea sistemului, există un mecanism pentru utilizarea token-urilor care permite procesarea unui anumit volum de trafic prin intermediul modelelor SMART. Acesta este proporțional cu valoarea totală a traficului convertit de la ultima perioadă finalizată de raportare (anterioară celei curente).

Fiecare lot de 10 000 de token-uri vă dă dreptul la o singură conversie în valoare de 0.001% din totalul traficului care a trecut prin sistem.

Deoarece capacitatea fiecărui token depinde direct de volumul datelor de trafic care au trecut prin sistem, este necesar să se adauge date de raportare despre totalul de trafic și token-urile utilizate în cadrul jurnalului public de tranzacție.

Așadar, la finalul fiecărei perioade de raportare, informații detaliate despre tot traficul care a trecut prin sistem (în funcție de nivelul dorit de confidențialitate, ori limitat la volumele de date și ID-urile utilizatorilor, ori conținând informații complete despre website-urile prin care procentele de trafic menționat au trecut) vor fi adăugate în jurnalul public de tranzacționare.

De asemenea, jurnalul va conține înregistrări despre valoarea totală a token-urilor UKT returnate către portofelul central uData, această sumă putând fi comparată cu valoarea totală a recompenselor oferite pentru contribuțiile cu noi pachete de date la uData, în timpul acestei perioade.

Acest mecanism încheie ecosistemul de circulare a token-urilor UKT, în același timp făcându-l disponibil public, verificabil, neputând fi falsificat și conținând instrumentele necesare pentru moderarea tentativelor de a utiliza, în mod eronat, sistemul.